Netwerk Plan & Flex

Stichting Netwerk Plan & Flex is opgericht voor managers en medewerkers van afdelingen Plan- en Flex. Denk hierbij aan Flexbureaus, (centrale) planbureaus en afdelingen capaciteitsplanning of workforce management. De positie en professionalisering van deze afdelingen staat bij veel organisaties in de kinderschoenen.

De Stichting Netwerk Plan & Flex houdt zich bezig met de professionalisering van plan- en flexafdelingen, daarnaast hebben we als doel de positie van de plan- en flexafdeling in de organisatie te verbeteren.

Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren met specialisten en generalisten, met ervaringsdeskundigen van binnen en buiten diverse branches, en d.m.v. lezingen, workshops en presentaties. We hebben de ambitie om een steeds groter en professioneler netwerk in Nederland te worden.

Het netwerk is opgestart in 2015 met een aantal grote zorgorganisaties. In de praktijk bemerkten Daniëlle en Selma dat er veel vraagstukken, thema’s en oplossingen binnen een bedrijf of organisatie worden gezocht en bedacht. Uitwisseling van kennis is vanaf het begin een doel om efficiëntie en professionalisering te bewerkstellingen tussen de leden onderling.